O NAS

Fundacja Razem Pamoja zrzesza artystów, społeczników i filozofów i nauczycieli przede wszystkim z Polski, Kenii i Indonezji. 

Od 2010 roku działa na dwóch podstawowych, wzajemnie uzupełniających się i przenikających filarach: Sztuce i Edukacji. Początkowo przede wszystkim skupialiśmy się na organizowaniu współpracy uczniów i nauczycieli z Polski i Kenii. Jednak coraz silniejsze działania z i wobec obiegu sztuki, powiększające się grono naszych przyjaciół, większe doświadczenie,  uruchomienie przez nas przestrzeni sztuki na trzech kontynentach spowodowało rozszerzenie spektrum naszych działań i przesunięcie akcentów z projektów stricte edukacyjnych na te o wymiarze artystycznym lub artystyczno-edukacyjnym. Fundacja Razem Pamoja stworzyła galerię Księgarnia | Wystawę w Krakowie, Mathare Art Gallery w Nairobi oraz Sesama w Yogyakaracie. Ponadto organizuje lub partycypuje w szeregu innych przedsięwzięć artystyczny edukacyjnych i politycznych.  Współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi takimi jak: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Gdańska Galeria Miejska w Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, National Museum w Nairobi. 

W 2014 wraz z Książką i Prasą, Le Monde Diplomatique - edycja polska, w serii Artystyka wydaliśmy książkę „Ku Afryce. Poznawać, Działać, Dzielić się.”

Od 2016 roku Fundacja Razem Pamoja jest organizacją pożytku publicznego.