< Księgarnia | Wystawa (Polska)

Księgarnia | Wystawa (Polska)
2016-07-15 do 2016-07-15 Performance "Nas 8"
Timothy Maxymenko, Vano Say, Marta Nawrot, Mateusz Świderski

2016-07-15 do 2016-07-15
Performance "Nas 8"
Timothy Maxymenko, Vano Say, Marta Nawrot, Mateusz Świderski

Performance "Nas 8"

Zakończenie performancu i otwarcia przestrzeni poperformatywnych po dwudziestoczterogodzinnym działaniu odbędą się w:

18:00 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
ul. Rajska1

19:00 - OPCJA / Galeria Wydziału Intermediów / ASP Kraków
(ul. Piłsudskiego 38)

20:00 - MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
(ul. Lipowa 4)

21:00 Księgarnia / Wystawa
(ul. Józefińska 9)

Performance jest dwudziestoczterogodzinnym działaniem odbywającym się symultanicznie w przestrzeniach czterech miejsc: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Galerii Opcja Wydziału Intermediów ASP w Krakowie, Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 
Księgarni | Wystawie. 
W każdej z nich materializacja słowa odbywa się niezależnie pomiędzy dwiema osobami odmiennych narodowości, mówiącymi w różnych językach. Performance jest formą eksperymentu polegającą na odnalezieniu przez każdą z par własnego systemu znaków, nowej formy języka umożliwiającej komunikację. Każde słowo o ustalonym w procesie znaczeniu zostanie zapisane na ścianach, podłodze, suficie. „White cube”, odcięty od świata zewnętrznego na całą dobę staje się próżnią, w której z wolna toczy się dialog. Dialog bazujący na gestach, rysunkach, diagramach, bazgrołach i wykresach. Dialog pełen hybryd słownych otwarty na transfiguracjach języka i wszystkich możliwych formach jego przekształceń. Każdy kolejny krok w przekroczeniu bariery językowej pozostawi ślad, zaznaczając się czernią na białej ścianie. 

Jak wiele słów jest niezbędnych do płynnej komunikacji?

Zakończenia performancu i otwarcia przestrzeni poperformatywnych odbędą się po upływie 24 godzin działania, odkrywając przed publicznością zapis procesu ewolucji swoistego mikrojęzyka ze słów uwiecznionych na ścianach.


Udział biorą:
Timothy Maxymenko
Vano Say
Marta Nawrot
Mateusz Świderski