EDUKACJA

Zgodnie z definicją Centrum Północ-Południe działającego przy Radzie Europy, „edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka”.

Dlatego projekty edukacyjne Fundacji Razem Pamoja są najczęściej oparte na współpracy między uczniami z Polski i z globalnego Południa, stwarzają najlepsze warunki dla przekazywania wiedzy o strukturze i niesprawiedliwościach współczesnego świata, a także dla zwiększania demokratycznego zaangażowania młodzieży w budowę lepszej przyszłości.

Współpracując, uczniowie, nauczyciele i społecznicy globalnego Południa przestają być biernymi odbiorcami, a globalnej Północy – równie biernymi darczyńcami. Zawiązuje się partnerska relacja, w której obie strony pomagają sobie wzajemnie i uczą się od siebie. Aspekt pomocowy nie jest drugoplanowym celem działań Fundacji Razem - Pamoja. Wszystkie nasze projekty edukacyjne i artystyczne przynoszą wymierne, materialne korzyści społecznościom Południa z którymi współpracujemy. Między innymi dzięki funduszowi Stypendialny RazemPamoja dla uczniów szkół w slumsie Mathare w Nairobi, odbudowie szkoły Macco w slumsie Mathare, warsztatom i zajęciom  odbywającym się w szkołach i przedszkolach, działaniom Mathare Art Gallery w Nairob i Sesama w Yogogaracie.