< scroll
idea
IDEA

„Poznawać, działać, dzielić się”-  to motto Fundacji Razem Pamoja. Wierzymy, że wspólne działanie, dzielenie się i poznawanie ludzi z różnych światów i o różnych doświadczeniach jest szansą prawdziwej zmiany społecznej. Zarówno nasze projekty artystyczne i edukacyjne poświęcone są rozwijaniu zdolności krytycznego myślenia i autorefleksji. Wierzymy w wyzwalającą moc filozofii jako dyscypliny najbardziej ogólnej i programowo pozbawionej założeń. Człowiek wykształcony filozoficznie jest równie krytyczny wobec świata, co wobec siebie, a to czyni go odpowiedzialnym obywatelem globu. Najważniejsze są dla nas sytuacje równościowe, dlatego staramy się w ten sam sposób angażować w nasze działania społeczności z Europy, Azji i Afryki. Uważamy, że nierówności społeczne, szczególnie te wynikające z pozycji zajmowanej na globalnym rynku, są reprodukowane zarówno na poziomie materialnym, jak i dyskursywnym. Nasze działania zakorzenione sa w konkretnym i żywym wydarzeniu spotkania ludzi z różnych części świata. Tylko pracując razem i ciągle konfrontując się z kreatywnością drugiego człowieka, uniknąć możemy egocentryzmu i stereotypów, w które na co dzień popadamy. Wierzymy w sprawczą moc sztuki i edukacji, jako narzędzi pozwalających zmieniać system i kapitalizm.


kontakt

Fundacja Razem Pamoja
Nowolipki 2, 00-160 Warszawa, Polska
bart.raba@gmail.com
+48 508 191 741

dane fundacji razem pamoja

Fundacja Razem Pamoja z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000427673, posiadająca numery NIP 1132857442 i REGON 146231580.

numery kont:

1,5% - PL 50 2490 0005 0000 4600 5031 8858

PLN - PL 15 1090 1870 0000 0001 5281 4032

EURO - PL 70 1090 1870 0000 0001 5281 4109

USD - PL 78 1090 1870 0000 0001 5281 4159


Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.
Statut Fundacji Razem Pamoja
Wprowadzenie do sprawozdania finansoweg Fundacji RazemPamoja 2016
Bilans Fundacji RazemPamoja 2016
Rachunek zysków i strat Fundacji RazemPamoja 2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji RazemPamoja 2016
Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Fundacja Razem Pamoja - sprawozdanie merytoryczne za 2017r.
Sprawozdanie z działalności Fundacji RazemPamoja za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Sprawozdanie finansowe Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie merytoryczne OPP Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe Fundacji RazemPamoja za 2020 r.
Sprawozdanie merytoryczne OPP Fundacji RazemPamoja za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe Fundacji RazemPamoja za 2021 rok
Sprawozdanie Finansowe Fundacji Razem Pamoja za 2022r.
Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Razem Pamoja za 2022r.
Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Razem Pamoja za 2023 r.
Sprawozdanie Finansowe Fundacji Razem Pamoja za 2023 r.

WSPARCIE FUNDACJI RAZEM PAMOJA

Środki można wpłacać poprzez:

PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie

Wsparcie fundacji jest możliwe dzięki wpłacie na konto z dopiskiem darowizna na cele statutowe.

numery kont:

1,5% - PL 50 2490 0005 0000 4600 5031 8858

PLN - PL 15 1090 1870 0000 0001 5281 4032

pomocnicze EURO - PL 70 1090 1870 0000 0001 5281 4109

pomocnicze USD - PL 78 1090 1870 0000 0001 5281 4159