< Księgarnia | Wystawa (Polska)

Księgarnia | Wystawa (Polska)
2015-04-10 do 2015-05-11 VOODOO AFRICA
GRUPA LUXUS

2015-04-10 do 2015-05-11
VOODOO AFRICA
GRUPA LUXUS

VOODOO AFRICA

„Voodoo Africa” to performatywne działanie grupy Luxus, która w przestrzeni Księgarni | Wystawy stworzy asamblaż, instalację w kształcie kontytnetu afrykańskiego. Zwykłe przedmioty, które znajdują zastosowanie w codziennym użyciu posłużą do stworzenia instalacji. Znalezione przez artystów odpady, pozostałości, fragmenty zostaną przekształcone i nabiorą nowych, niezwykłych znaczeń. Uruchomiony zostanie proces odczarowywania. Artyści stworzą własną opowieść o Afryce. Proces konstruowania mitu, rytuał przeobrażania pojęć i symboli. Artyści zbudują swój obraz wybierając z poszczególnych elementów te znaczenia, które najbliższe są ich strukturom pojmowania i rozumienia świata. Zaistnieje tu próba dowolnej interpretacji, procesu rozpatrywania poszczególnych elementów nie jako wyizolowanych części, ale jako fragmentów pewnej całości. Podobnie jak w teorii językowej Ferdinanda de Saussure’a, o rozumieniu języka jako systemu pojęć i znaków oraz ich realizacji jednostkowej. Według niego język to system „znaków wzajemnie ze sobą powiązanych. Te z kolei składają się z tego, co oznaczające [signifiant] i oznaczane [signifie] (...) język jako system (langue) stanowi, będąc nieświadomą strukturą, podstawę indywidualnego sposobu używania języka przez jednostki (la parole) […]”. Parafrazując wypowiedź wybitnego językoznawcy, pierwotne pojęcie nacechowane zostanie osobliwym wyobrażeniem i przełożone na struktutrę wizualną. Inaczej mówiąc, artyści posługując się gotowymi obrazami, przedstawiącymi pewne pojęcia, wyobrażają sobie nowe ich znaczenia. Poszukiwanie nowych interpretacji, wspólnej tożsamości, utraconego czasu pradawnej opowieści... Carl Gustaw Jung: „Zbiorowa nieświadomość jako macierzyńska gleba symboli”. Szczególny moment przenikania, transfomacji tego co nieuświadomione, celebracji tej nieznanej rzeczywistości, pradawnej macierzy i kolebki wielu kultur, Afryki. Te nieuświadomione symbole, archetypy, paradygmaty to pewnego rodzaju cofanie się do poczatków czasu: “Za każdym „Pewnego razu” stoi zawsze jeszcze jedno. Czy kiedykolwiek próbowaliście stanąć pomiędzy dwoma zwierciadłami? Spróbujcie. Zobaczycie długą linię lśniących luster, każde mniejsze od poprzedniego, niknące w oddali, coraz bardziej słabnące, tak że nie możecie dostrzec tego ostatniego. Gdy nawet ich już nie widzicie, one nadal ciągną się tam. One tam są, i macie tego świadomość. (…) Jednak nigdy nie uda wam się osiągnąć początku, ponieważ za każdym początkiem zawsze kryje się kolejne „Pewnego razu” (E. Gombrich, “ A Little History of the World”). Tak jak Voodoo, Luxus powstał na skutek pewnych szczególnych okoliczności (po ogłoszeniu stanu wojennego i internowaniu prof. Konrada Jarodzkiego) i w opozycji do systemu opresji, stwarzając pewien rodzaj nowego „rytuału”, który przejawiał się w dotąd nieuprawianej metodzie odmiennego prezentowania sztuki. Każda wystawa przejawiała formę szczególnego performansu, który przeradzał się ostatecznie w osobliwe przyjęcie towarzyskie. Tytuł wystawy wybrzmiewa jak teksty piosenek zespołów muzycznych lat 80., Miki Mausoleum, Kormoranów czy legendarnego Izraela. Luxus romansuje z nurtem Rasta, Punk, nadbudowując kolejne piętro znaczeń w obszarze kształtującej się nad-sub-kultury czasu zapomnianego, lat 80. Wystawie towarzyszyć będą projekcje filmowe, dokumentujące pierwsze działania performatywne grupy Luxus w latach 80. Kola Śliwińska

artyści: Ewa Ciepielewska Bożena Grzyb-Jarodzka Paweł Jarodzki Jerzy Kosałka Gosia Plata Szymon Lubiński Yola Jacek Jankowski - Ponton Staszek Sielicki

kuratorka: Kola Śliwińska