< Księgarnia | Wystawa (Polska)

Księgarnia | Wystawa (Polska)
2018-03-03 do 2018-04-03 Nowe prace neonowe
Natalia Załuska

2018-03-03 do 2018-04-03
Nowe prace neonowe
Natalia Załuska

Nowe prace neonowe

Nowe prace neonowe Natalii Załuskiej to przede wszystkim eksperyment polegający na poszukiwaniu innego, nowego kontekstu dla własnej twórczości. Reinterpretacji przestrzeni malarskiej. Poprzez rzeczywiste "wyjście" z pozornie trójwymiarowej powierzchni obrazu w realną przestrzeń artystka zaczyna prowadzić subtelną grę. To intelektualna zabawa z radykalnie narzucającymi się ciężkimi podziałami fasady budynku galerii oraz multiplikującymi się "suchymi" liniami pionowymi i poziomymi w jej wnętrzu. Składająca się z umieszczonych na froncie kamienicy i rozmieszczonych w przestrzeni galerii kilku neonów oraz kilku obrazów instalacja, którą należy traktować całościowo, nie tyle chce burzyć zastaną sytuację, co raczej łagodnie wpisać się w jej architektoniczny porządek, tworząc symbiozę starego z nowym.

Punktem wyjścia jest neon zainstalowany na fasadzie budynku. Jego skośna, wzrastająca forma - przełamuje istniejące podziały. Instalacja, która znajduje się we wnętrzu galerii jest rozwinięciem tej idei, innym rozdziałem tej samej narracji, odpowiedzią na to co dzieje się na zewnątrz. Osią całości jest praca neonowa tworząca sugestię trójkąta. Wchodzi ona w dialog z architekturą wnętrza, dając początek do gry skojarzeń wzajemnych zależności poszczególnych elementów ekspozycji: instalacja - przestrzeń; przestrzeń - obrazy; przestrzeń-światło; światło i jego odbicie; podziały w przestrzeni; punkt widzenia odbiorcy.