< Księgarnia | Wystawa (Polska)

Księgarnia | Wystawa (Polska)
2015-11-16 do 2015-11-16 RENESANS KULTUROWY PRZECIW DYSFUNKCYJNEJ EGZYSTENCJI
MATHILDE ROSIER

2015-11-16 do 2015-11-16
RENESANS KULTUROWY PRZECIW DYSFUNKCYJNEJ EGZYSTENCJI
MATHILDE ROSIER

RENESANS KULTUROWY PRZECIW DYSFUNKCYJNEJ EGZYSTENCJI

W tradycyjnych społecznościach formy sztuki tworzone są po to, aby uzdrawiać. Uzdrawiać ciało jednostkowe lub społeczne, bądź uzdrawiać jednostkową lub zbiorową duszę. Rzadko pełnią one inne funkcje. Społeczeństwo kenijskie jest nowoczesne, a jednocześnie kultywuje pewne elementy tradycji. Dzięki pracy z tamtejszymi tancerzami i muzykami poznałam ich wiedzę o transowym tańcu i muzyce jako zbiorowej praktyce uzdrawiania. Projekt, który zrealizowaliśmy w Mathare, na obrzeżach Nairobii, nazywał się: "'Re-Morphed Cultural Renaissance Against Dysfunctional Existence". Został pokazany w Mathare Art Gallery Fundacji Razem Pamoja latem 2015 roku. Tytuł wystawy i performance’u odnosił się do idei uzdrawiania. Zaczerpnęłam go z książki opowiadającej o przekształcaniu praktyk etnicznych na południu Afryki w celu radzenia sobie z niepokojem ludzi związanym z obecną sytuacją kraju. Moja interwencja w Księgarni / Wystawie będzie polegała na przekształceniu reprezentacji ciała w celu uzdrowienia umysłu. Widzowie są zaproszeni do włączenia się. Mathilde Rosier kurator: Bartosz Przybył-Ołowski