< MATHARE ART GALLERY (Kenia)

MATHARE ART GALLERY (Kenia)
2017-11-25 do 2017-11-25 Różne Bozie/Various Deities
Radek Szlaga

2017-11-25 do 2017-11-25
Różne Bozie/Various Deities
Radek Szlaga

Różne Bozie/Various Deities

Malarstwo Radka Szlagi to spotkanie biografii, precyzyjnych rysunków dłoni i nieuchronności internetu. Przyjmując "totem shapeshifting" jako punkt wyjścia, eksploruje i dokumentuje królestwo post-tożsamościowej kondycji i jej estetyki. Urodził się w Gliwicach, dorastał w Detroit i postanowił wrócić do Polski, by studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dopiero później rozpoczął swoją międzynarodową praktykę artystyczną w Warszawie. Od tego czasu skupił się na koncepcji nomadyzmu, wygnania i etosu emigracji w XXI wieku, łącząc to wszystko z teorią postkolonialną, ironicznym humorem i spekulacją silnie naznaczoną jego eklektycznym gustem muzycznym, od Detroit techno po Sepulturę, syntetyzuje wizualność jako gdyby pracował z fragmentaryczną notacją muzyczną lub lepiej, nieczytelnym językiem. Jego piktogramy, abstrakcyjne figury i anegdotyczne ustępy otwierają przestrzeń, często niewerbalną, która w jakiś sposób wizualizuje niekompletność języka i jako całość wywraca świat do góry nogami przez samą siłę fragmentu.

W Nairobi Radek połączył siły z kobietami z Mathare, aby stworzyć zbiorową instalację "Bóstwa", przywołującą "ducha" sąsiedztwa i jego własne podejście do tego typu ludycznych przedstawień chrześcijańskich boskich natur, które bardzo często wykraczają poza normatywną religijność oficjalny Kościół. Poprzez pokaz zbiorowej pracy - przekształcanie znalezionych przedmiotów, recept i opowieści, przesłanie tego programu przypomina to, co miał na myśli AbdouMaliq Simone, główny orędownik patrzenia na afrykańskie miasto jako czynnik zmiany, gdy wypowiedział następujące zdanie: "Ludzie są infrastrukturą miasta!"

Tekst: Krzysztof Gutfranski