< Księgarnia | Wystawa (Polska)

Księgarnia | Wystawa (Polska)
2016-05-20 do 2016-05-25 IAMESH SECRET COLLECTIVE / "Toilet and Barrel"
Ivan Sai i Tymofi Maksymenko

2016-05-20 do 2016-05-25
IAMESH SECRET COLLECTIVE / "Toilet and Barrel"
Ivan Sai i Tymofi Maksymenko

IAMESH SECRET COLLECTIVE / "Toilet and Barrel"

Mutro Art Group i Księgarnia | Wystawa przedstawiają wystawę kameralną dwóch ukraińskich artystów - Ivana Sai i Tymofiego Maksymenko. Projekt o nazwie "Toaleta i Beczka" prezentuje dwie interaktywne instalacje wykonane w ramach Pracowni Archisfery na Wydziale Intermediów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wyświetlane prace podejmują kwestie obecności człowieka w świecie oraz stosunków i więzi jednostki do otaczającej przestrzeni, fizycznej i psychicznej.