< MATHARE ART GALLERY (Kenia)

MATHARE ART GALLERY (Kenia)
2018-05-26 do 2018-06-26 Wnętrza Franciszek Orłowski
Mathare Art Gallery

2018-05-26 do 2018-06-26
WnętrzaFranciszekOrłowski
Mathare Art Gallery

Wnętrza Franciszek Orłowski

Cykl fotografii Franciszka Orłowskiego Interiors/ Wnętrza ( 2017 – 2018) przedstawia maski. Są to maski rytualne, pochodzące z rożnych regionów geograficznych (Afryki, Azji, Europy, Pacyfiku, Ameryki Południowej), rożnych okresów czasowych oraz kultur. Franciszek Orłowski skupił się jednak nie na ich zewnętrznej prawej, kreacyjnej stronie lecz na ich rewersie, czyli tym co miało bezpośredni kontakt z twarzą, ciałem osoby chcąca się za nią ukryć i jawić się jako ” ten” wobec „innego” pełniąc rytualną role. Artysta prezentuje nam w swojej pracy szereg wnętrz masek. Widzimy, że stanowią one pewną formę dla twarzy z jednej strony, z drugiej zaś ujawniają nam naszą potrzebę „uwspólnienia”, która wyrażała się pierwotnie poprzez obrzędy rytualno-religijne, później także kulturowe. Formy dla twarzy są formami na to co wspólne. Potrzeba zmiany swojego oblicza, która wyraża się poprzez nałożenie maski, wiąże się z przypisaniem konkretnej roli, a w rytualnych obrzędach z gromadzeniem przeróżnych mocy niematerialnych, zaspakajając tym samym wielorakie aspekty naszych potrzeb i w obrębie jednostki jak i danej społeczności. Obrzędy do których były wykorzystywane wiązały się z głęboką duchowością danej społeczności a wnętrza masek w pracy Orłowskiego można postrzegać jako specyficzne naczynia na nią. Fotografie niosą nam też wiedzę o tym , że „tam nic nie ma” a ich wręcz packshootowy charakter i wyseparowane zimne tło podkreślają ich materialną formę. Pozbawione puntów odniesienia zimne tło przywołuje świat produktu. Proces uproduktowienia jest jednym z czynników wiążacych się z globalizacją a także zastępowaniem lokalnych rytuałów tymi o charakterze globalnym jest to jeden z czynników kolonizacji.

Projekt fotograficzny Wnętrza/Interiors powstawał w Polsce we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Warszawie a także podczas rezydencji w SESAMA Yogyakarcie (Indonezja). Jest refleksją nad postkolonialnym dorobkiem współczesności .

Franciszek Orłowski
Artysta konceptualny, rzeźbiarz,twórca filmów wideo – urodził się w 1984 roku w Poznaniu. W 2010 ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom w zakresie intermediów zrealizował pod kierunkiem prof. Mirosława Bałki oraz prof. Piotra Kurki. Projekty Franciszka Orłowskiego mają charakter konceptualno-egzystencjalny, Swoje prace pokazywał na wystawach min. Revolve Performance Art Week (Uppsala Konstmuseum ,2018), The Oxymoron of normality(DEPO,ISTANBUL20014), British British Polish Polish (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2013), ART IST KUKU NU UT, PRADA PRAVDA(Tartu, Estonia, 2013), Splendor tkaniny (Zachęta, Warszawa,2013), Apoptoza (BWA Wrocław,2012), Double Game – Podwójna gra (polsko-ukraiński projekt specjalny w ramach 1.Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej, Mystetskyi Arsenal, Kijów, 2012), Potencjalne miasto (Galeria Arsenał, Białystok,2012), After Socialist Statues(Contemporary Art Centre, Ryga,2011), Mir (Galeria Arsenał,Białystok 2011), Projekty wybrane(BWA Zielona Góra 2011), Rób tak(Stereo, Poznań, 2010),Zerreißproben (Lepiziger Kreis,Lipsk, 2010), Nie ma sorry(Muzeum Sztuki Nowoczesnej,Warszawa, 2008).