< PROJEKTY ARTYSTYCZNE

PROJEKTY ARTYSTYCZNE
2014-03-22 do 2014-06-30 Co nowego pod słońcem / What's new under the sun
Mathare Slum / Muzeum Narodowe w Nirobi / Muzeum Etnograficzne w Krakowie / Ośrodek Kultury Gminy Tomice

2014-03-22 do 2014-06-30
Co nowego pod słońcem / What's new under the sun
Mathare Slum / Muzeum Narodowe w Nirobi / Muzeum Etnograficzne w Krakowie / Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Co nowego pod słońcem / What's new under the sun

Co nowego pod słońcem” to cykl działań stworzonych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie wspólnie z Fundacją RazemPamoja, prowadzonych równolegle z grupami gimnazjalistów w Kenii w Mathare slums w Nairobi i w Polsce w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Program promuje model edukacji oparty na założeniu,  że wartościową wiedzę o świecie zdobywa się przede wszystkim poprzez własne, praktyczne doświadczenia.

 

Gimnazjaliści z dwóch kontynentów zaangażowani byli w pracę nad pięcioma zagadnieniami ważnymi dla ludzi w ich wieku. W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń do rozmowy, w której nastolatki mogą porozumieć się w sprawach, które rzeczywiście ich dotyczą. Uczniowie wymieniali się opowieściami o otaczających ich świecie i ważnych dla nich wartościach. Dzięki temu mogli zaobserwować różnice i podobieństwa między własnym sposobem życia, a tym jak radzą sobie rówieśnicy na innym kontynencie. Sztukę wykorzystywaliśmy w tej rozmowie, jako narzędzie pozwalające ominąć istniejące bariery językowe. Różne środki artystycznego wyrazu, jak: ceramika, rzeźba, fotografia, collage, umożliwiły  wymianę idei, wartości kulturowych i różnych spojrzeń na świat. 

 

Zwieńczeniem projektu była  wędrująca wystawa, prezentująca efekty działań edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów kultury i artystów z dwoma grupami gimnazjalistów – z Tomic i ze slumsu Mathare w Kenii. Młodzi ludzie pracowali równolegle nad tymi samymi zagadnieniami i poznawali wzajemnie rezultaty swoich działań twórczych. Punktem wyjścia było pytanie, co łączy ludzi na różnych kontynentach? Dlaczego często patrzymy przez pryzmat stereotypu i boimy się lub nie umiemy spojrzeć inaczej? Czy sztuka może być tą formą komunikacji, która prowadzi do dialogu? Czy pozwoli nastolatkom opowiedzieć sobie nawzajem o własnych światach?  

 
Podróż polsko-kenijskiej wystawy rozpoczęła się w Mathare, jednym z największych slumsów w Afryce. Czasowa galeria, stworzona w nieużywanym budynku na terenie slumsu w Mathare, gdzie wystawa miała swój premierowy pokaz 23 marca 2014 roku, pomyślana została tak, by zaprosić do uczestnictwa w przedsięwzięciu okolicznych mieszkańców. Podobnie było w Muzeum Narodowym w Nairobi (tam prezentowana była do 30 kwietnia). (więcei)

 

Kolejne dwa przystanki na trasie łączącej kultury, spojrzenia i kontynenty wyznaczyły Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Przestrzenie, w których zostały pokazane prace z Mathare i z Tomic, pozwoliły publiczności włączyć się do rozmowy, którą przez kilkanaście miesięcy toczyli uczniowie z Kenii i z Polski. Prace, w których spotkały się spojrzenia kenijskich i polskich uczniów, ich kolegów, rodziców, nauczycieli, koordynatorów projektu, muzealników,  skrzyżowały się ze spojrzeniem widzów, przywołanych do muzeum przez ciekawość Drugiego.