< PROJEKTY ARTYSTYCZNE

PROJEKTY ARTYSTYCZNE
2016-08-01 do 2019-12-30 Flow / Przepływ
Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Fundacja Razem Pamoja

2016-08-01 do 2019-12-30
Flow / Przepływ
Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Fundacja Razem Pamoja

Flow / Przepływ

FLOW / PRZEPŁYW to organizowane przez Agnieszkę Brzeżańską i Ewę Ciepielewska wraz z Fundacją Razem Pamoja transdyscyplinarane działania twórcze odbywające się na rzece Wiśle oraz innych miejscach przepływu.
Rzeka staje się w nich punktem wyjścia do wspólnego bycia i działania artystów, kuratorów i społeczników by bez założonych z góry rezultatów i konieczności produkowania obiektów odświeżać ideę sztuki jako eksperymentu. FLOW / PRZEPŁYW to też ćwiczenie z innej ekonomi, z dzielenia się i wytwarzania nie będącego trybikiem obiegu finansowego ani struktur instytucjonalnych.

Inauguracja działań FLOW / PRZEPŁYW miała miejsce we współpracy z Gdańska Galeria Miejska jako całodzienne wydarzenie FLOW / MOTŁAWA. 
Galar Solny pływający po Wiśle od 2013 roku w tym roku płynął pod prąd, będąc miejscem rezydencji artystycznej oraz pleneru na kępie pod Ciechocinkiem, w których wzięło udział kilkunastu artystów z Polski i ze świata.
W połowie września w Berlinie będzie miało miejsce FLOW / BERLIN na zabytkowej barce Heimatland podczas, którego odbędzie się kilkudniowy cykl wystaw i performensów we współpracy z Bel Etage oraz Fundacją Razem Pamoja i zaproszonymi artystami.

Wszystko to co wydarzyło się w tym roku i stanie się częścią drugiej aukcji sztuki Fundacji Razem Pamoja przyczyni się do przyszłorocznego FLOW / PRZEPŁYW na galarze Solnym oraz barce Heimatland. 

- - - - - 

FLOW / PRZEPŁYW are trans-disciplinary, creative activities, organised by Agnieszka Brzeżańska and Ewa Ciepielewska together with the Razem Pamoja Foundation, happening on the Vistula river and in other flow sites. The river becomes the starting point for a common being and acting of artists, curators and social activists, initiated, without pre-conceived results and a necessity to produce objects, to refresh the concept of art as experiment. FLOW / PRZEPŁYW is also an exercise in a different economy, in sharing and making not as a cog in the financial circulation or institutional structures.

The launch of FLOW / PRZEPŁYW activities took place in cooperation with the Gdańsk City Gallery as the one-day even FLOW / MOTŁAWA.
The Solny scow, rafting on the Vistula since 2013, went against the current this year, becoming the site of art residency and the plein-air workshop near the town of Ciechocinek attended by over a dozen of artists from Poland and from abroad.
In mid-September, Berlin will become the venue of FLOW / BERLIN, aboard the veteran MS Heimatland, providing the space for a several-days cycle of exhibitions and performances, created in cooperation with Bel Etage, the Razem Pamoja Foundation and invited artists.

Everything that has been and is happening this year will become a part of the second, Razem Pamoja Foundation charitable auction and will contribute to next-year’s FLOW / PRZEPŁYW on the Solny scow and on the MS Heimatland.