< Sesama (Indonezja)

Sesama (Indonezja)
2019-11-24 do 2019-11-24 Polish Short Films in Sesama [Indonesian subtitles]
Michał Gruba

2019-11-24 do 2019-11-24
Polish Short Films
Michał Gruba

Polish Short Films in Sesama [Indonesian subtitles]

Local activities take on different faces. Sometimes someone grabs a camera to capture fragments of a familiar neighborhood in a film image. Will the world of Wielkopolska be equally close to the Indonesian audience? Sesama invites you to Polish Short Films, a screening of short films created in cooperation with the Poznan Film Commission.

Film commissions are a popular solution in the world, which allows local filmmakers to realize their dream projects. Thanks to the support of institutions and money from the municipal budget, it is becoming easier and easier to make films outside the national film life centre. This is how it happened in Poznań - a city in the central western part of Poland. So far, the Poznan Film Commission has contributed to the creation of several dozen productions.

Poznań also has the only Polish course of study in which the Indonesian language is taught. The subtitles for the presented films were prepared by Poznań students of Indonesian-Malaysian philology at Adam Mickiewicz University, under the supervision of Dr. Daria Zozula.

[pl]
Działania lokalne przybierają różne oblicza. Niekiedy ktoś chwyta kamerę, aby w filmowym obrazie uchwycić fragmenty znajomej okolicy. Czy świat Wielkopolski wyda się równie bliski publiczności indonezyjskiej? Sesama zaprasza na Polish Short Films, czyli pokaz krótkometrażowych filmów stworzonych przy współudziale Poznan Film Commission

Regionalne komisje filmowe to popularne na świecie rozwiązanie, które umożliwia lokalnym twórcom zrealizować swoje wymarzone projekty. Dzięki wsparciu instytucji i pieniędzy z miejskiego budżetu, coraz łatwiej kręcić filmy poza krajowym centrum życia filmowego. Tak zadziało się też w Poznaniu – mieście w środkowo zachodniej części Polski. Do tej pory Poznan Film Commission przyczyniło się do powstania kilkudziesięciu produkcji.

W Poznaniu działa także jedyny w Polsce kierunek studiów, na którym uczy się języka indonezyjskiego. Napisy do prezentowanych filmów przygotowali poznańscy studenci filologii indonezyjsko malajskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod opieką dr Darii Zozuli.

****

Program / programme:

BIES / THE FIEND
Horror / 2017 / 14 min. / Błażej Kujawa

PL: Inspirowana prasłowiańską mitologią historia samotnie podróżującej kobiety, która nocą przejeżdża przez las. Tam zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Coś czyha na kobietę.

EN: Inspired by Slavic mythology the story of a woman traveling alone through the woods duringthe night. Strange things are starting to happen there. Something is waiting for her.

IND: Terinspirasi oleh mitologi Slavia kisah tentang seorang wanita yang bepergian sendirian melalui hutan selama malam. Hal-hal aneh mulai terjadi di sana. Sesuatu sedang menunggunya.

NA DRODZE / ON THE ROAD
Thriller / 2016 / 24 min. / Bartosz Nowacki

PL: Podczas długiej podróży kobieta zabiera autostopowicza. Mężczyzna od samego początku nie wzbudza zaufania, a kobieta, czując niepokój i narastające zagrożenie, postanawia zabrać kolejną osobę. W zamkniętej przestrzeni auta między trójką nieznajomych nawiązuje się pełna napięcia gra. Bohaterowie skrywają tajemnice, które ujawniając się małymi krokami, doprowadzą do tragicznych w skutkach wydarzeń.

EN: During a ride a woman picks up a hitchhiker. From the very beginning the man doesn't come across as trustworthy and the woman, anxious and feeling the growing threat, decides to pick up one more person. In the confined space of the car the three strangers begin a tense game. The characters hide some secrets that, revealed in small steps, will lead to tragic events.

IND: Selama perjalanan seorang wanita mengambil tumpangan. Sejak awal pria itu tidak datang menyeberang sebagai dapat dipercaya dan wanita itu, cemas dan merasakan ancaman yang berkembang, memutuskan untuk mengambil satu lebih banyak orang. Di ruang terbatas mobil, tiga orang asing memulai permainan yang menegangkan. Karakter menyembunyikan beberapa rahasia yang, terungkap dalam langkah-langkah kecil, akan mengarah pada peristiwa tragis.

MÓJ STARSZY BRAT / MY OLDER BROTHER
Coming-of-age drama / 2018 / 15 min. / Paweł Zdanowski

PL: Dwóch braci spędza razem wakacje. Wspólne chwile są okazją do nauki samodzielności i wzajemnego zrozumienia. Bycie dojrzałym okazuje się dla każdego z nich trudną sztuką.

EN: Two brothers spend holidays together. Common moments are an opportunity to learn independence and mutual understanding. Trying to be an adult turns out to be a difficult for each of them.

IND: Dua saudara menghabiskan liburan bersama. Momen umum adalah kesempatan untuk belajar kemandirian dan saling pengertian. Berusaha menjadi dewasa ternyata sulit bagi mereka masing-masing.

ŚWIAT, KTÓRY ULECIAŁ NA GRZBIECIE KROWY / A WORLD THAT FLEW AWAY ON THE BACK OF A COW
Animation / 2018 / 7 min. / Wojciech A. Hoffmann

PL: W świecie o kolorze asfaltu auta pędzą przez wieś. Baba i Dziad żyją ogorzałym od spalin życiem. Krowa pijąc brudną wodę o smaku jezdni oraz oddychając spalinami staje się olbrzymia.
Może swoją gigantycznością odmieni los małej społeczności.

EN: In an asphalt-coloured world, cars hurtle through a village. Granny and Gramps live a life weathered by exhaust fumes. Gramps has a cow. Drinking dirty water and breathing in the fumes
makes her colossal. Maybe, in her giganticness, she can transform the tiny community’s fate.

IND: Di dunia yang penuh dengan aspal, mobil melesat melewati desa. Nenek dan Kakek menjalani hidup lapuk oleh asap knalpot. Kakek punya sapi. Minum air kotor dan menghirup asap membuatnya kolosal. Mungkin, dalam keagungannya, dia dapat mengubah nasib komunitas kecil itu.

DEER BOY
Fairy tale / 2017 / 17 min. / Katarzyna Gondek

PL: „Deer Boy” to rozgrywająca się na pograniczu baśni i horroru opowieść o instynktach. O pierwszym polowaniu. O krwi i naturze. Rodzicielska czułość splata się tu z odrazą, sen z rzeczywistością, a dziecięca wrażliwość z nauką zabijania. Film opowiadany jest zwierzęcymi dźwiękami, nie dopuszczając do słowa żadnej z uwięzionych w nim postaci. Jelenie przeskakują nad głową śpiącego chłopca. Któregoś z nich trzeba będzie w końcu zabić.

EN: "Deer boy" is a horror fairy tale about instincts. About the first hunt. About blood and nature. Parental warmth meshes here with disgust, dreams with reality and childlike sensitivity with the
lessons on killing. The film is based on animal sounds not giving a word to the characters trapped in its story. The deer are jumping over the sleeping boy's head. Eventually one of them will have to be killed, now won't he?

IND: "Anak rusa" adalah dongeng horor tentang naluri. Tentang perburuan pertama. Tentang darah dan alam. Kehangatan orangtua menyatu di sini dengan jijik, mimpi dengan kenyataan dan kepekaan seperti anak kecil dengan pelajaran tentang membunuh. Film ini didasarkan pada suara binatang yang tidak memberikan kata kepada karakter yang terperangkap ceritanya. Rusa itu melompati kepala anak lelaki yang sedang tidur itu. Akhirnya salah satunya harus terbunuh, bukankah begitu?

WINDA / THE LIFT
Animation / 2017 / 18 min. / Hieronim Neumann

PL: Szyb windy to swoista arteria komunikacyjna, a kolejne piętra to skrzyżowania, na których krzyżują się ludzkie losy. Zanurzeni w transie dyktowanym monotonnym ruchem kontemplujemy codzienną bieganinę i związane z nią: absurd, banał oraz przypadek.

EN: The elevator shaft is a kind of communication artery, and the next floors are intersections where human lives cross. Immersed in a trance dictated by monotonous movement, we contemplate
the daily bustle and absurdity, banality and chance associated with it.

IND: Poros lift adalah semacam arteri komunikasi, dan lantai berikutnya adalah persimpangan tempat manusia hidup bersilangan. Tenggelam dalam trans yang ditentukan oleh gerakan monoton, kami merenungkan kesibukan sehari-hari dan absurditas, banalitas dan kesempatan yang terkait dengannya.